Pomáhajte

Pomáhanie iným nám dáva možnosť prispievať pri tvorení niečoho, čo nás presahuje. Pretože akokoľvek bezvýznamne na nás samých môže pôsobiť, čo pre niekoho iného urobíme,