Prečo sme vytvorili Ži svoj život

Nad touto stránkou sme začali premýšľať v čase, keď sme kvôli našim klientom riešili tému pracovnej angažovanosti. Uvedomili sme si vtedy, že v práci sú prirodzene viac angažovaní ľudia, ktorí vo svojom súkromí zažívajú pocity nadšenia pre nejakú oblasť, sú naplno ponorení do žitia niečoho, čomu veria. Pretože ak v nejakej oblasti zažívame zapálenie pre danú vec, chceme ho zažívať aj v iných oblastiach nášho života.

A tak sme sa začali zamýšľať nad tým, aké oblasti v živote všetci riešime a ako sa môžu navzájom ovplyvňovať, aby sme život naozaj žili, nielen v ňom prežívali. Z našich diskusií vyšiel model zmysluplného života (viac tu http://zisvojzivot.sk/model-zi-svoj-zivot/)

Keď sme potom premýšľali nad tým, ako ho prakticky prepájať s potrebami rôznych ľudí v rôznych životných situáciách, začali sme tvoriť túto stránku. Napĺňame ju zamysleniami a našimi vlastnými uvedomeniami v blogoch, inšpiráciami od iných autorov a rôznymi návodmi. Pre seba aj pre vás 🙂