Práca na sebe

Výborná kniha s jednoduchými a praktickými návodmi na zlepšovanie náladny a dňa.