Knihy

Zaujímavé a miestami aj zábavné čítanie na tému "never všetkému, čo si myslíš", ktoré umožňuje zamyslieť sa nad vlastnými presvedčeniami,
Inšpiratívny a praktický pohľad na to, ako prekračovať vlastný tieň cieleným vychádzaním z komfortnej zóny. A ako to môžeme umožniť
Výborná kniha na vytvorenie návykov, ktoré napomáhajú uvedomovať si dôležitosť vecí pre každého z nás, čistiť oblasti, ktoré nás trápia
Skvelá kniha o emóciách a porozumeniu tomu, čo nám naše aktuálne pocity hovoria.
Výborná kniha s jednoduchými a praktickými návodmi na zlepšovanie náladny a dňa.