Knihy

Výborná kniha na vytvorenie návykov, ktoré napomáhajú uvedomovať si dôležitosť vecí pre každého z nás, čistiť oblasti, ktoré nás trápia
Skvelá kniha o emóciách a porozumeniu tomu, čo nám naše aktuálne pocity hovoria.
Výborná kniha s jednoduchými a praktickými návodmi na zlepšovanie náladny a dňa.