Knihy

Umelcova cesta
Výborná kniha na vytvorenie návykov, ktoré napomáhajú uvedomovať si dôležitosť vecí pre každého z nás, čistiť oblasti, ktoré nás trápia
Read more.
Unopened gift (Dan Newby, Lucy Nunez)
Skvelá kniha o emóciách a porozumeniu tomu, čo nám naše aktuálne pocity hovoria.
Read more.
Happier now (Nataly Kogan)
Výborná kniha s jednoduchými a praktickými návodmi na zlepšovanie náladny a dňa.
Read more.