Povinnosti a pôžitky

Prišla som dnes na to, že sa, dospelí ľudia, delíme na dve základné skupiny v prístupe, ktorým si prioritizujeme aktivity v čase.

Ak máme pred sebou rôzne aktivity, môžeme ich deliť do dvoch kategórií:

  • povinnosti – sem patria všetky činnosti a úlohy, ktoré proste treba urobiť a je jedno, či sa nám chce, alebo nechce, maximálne ich môžeme presúvať medzi rôznymi dňami
  • pôžitky – sem spadnú všetky činnosti, ktoré nám robia radosť, bavia nás, keď sa im venujeme, no tešíme sa na ne aj dopredu (nevylučuje sa, že aj niektoré povinnosti môžu mať rôzni ľudia tu, ale určite im nejaké zostanú aj v časti „treba urobiť“)

Na tomto mieste veľmi, veľmi dúfam, že všetci máte aj aktivity a činnosti z kategórie pôžitkov. Ak si teraz náhodou uvedomujete, že nie, tak sa zamyslite nad svojím životom a ďalej ani nečítajte, lebo vám hrozí, že budete iným ľuďom závidieť viac, ako doteraz…

A teraz tie skupiny ľudí podľa prístupu:

  • jedna skupina si na začiatok dňa zaradí aktivity z kategórie povinností, aby sa potom mohla naplno venovať pôžitkom a už nemusela myslieť na nič, čomu sa ešte treba venovať a nechať si na to čas
  • druhá skupina si najprv užije pekné aktivity, a potom, s tou energiou, ktorú získala vďaka pôžitkom, ide urobiť povinnosti, ktoré chce mať už z krku

Myslím si, že nie je lepší a horší prístup, sú jednoducho rôzne, vlastne sú opačné.

Každý prístup má plusy a mínusy. Každý nám umožňuje užívať si naplno, čo máme radi a vyriešiť, čo má byť vyriešené. Oba prinášajú endorfíny z dokončeného a môžu aj spôsobiť stres.

Ale naozaj dôležité na tomto celom je poznať svoj prirodzený prístup a vyťažovať z neho maximum.

Lebo ak je nám ten prístup prirodzený, prináša nám viac, ako nám berie.

Môže sa stať, že zistíte, že máte prístup, ktorý neznášate, ten máte pravdepodobne vďaka dôslednosti vašich rodičov. A ak ste na to teraz prišli a ste dospelí, máte možnosť (aj plné právo) prepnúť sa do svojho prirodzeného prístupu, lebo ten vám umožní byť viac vo svojom flow.

A druhý dôležitý bod = poznať prístup svojho partnera. Lebo ak ich máte rôzne, asi ste práve našli príčinu mnohých nedorozumení a sklamaní. No nemusíte hneď vymieňať partnera, skúste len porozumieť tomu, čo jemu dáva jeho prístup. A vysvetliť benefity zo svojho prístupu.

Určite to bude fungovať aj na iných rodinných príslušníkov ako deti, rodičia, svokrovci 🙂 A asi to môže pomôcť aj pri blízkych priateľoch a dôležitých spolupracovnkoch, ale sem som to ešte nedomyslela úplne 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

WC Captcha 89 − = 87