Vedieť (sa) viesť

V rozvojovom programe Vedieť (sa) viesť prinášame umenie osobnej autentickosti cez rôzne moduly a pre všetkých, ktorí na sebe pracujú.

Pri tvorení programu bolo naším cieľom podporiť lídrov pri práci s ľudmi a tímami, a zároveň vychádzame z princípu, že na to, aby sme mohli dobre viesť iných, potrebujeme vedieť viesť seba a pracovať sami so sebou. Program má tak potenciál pomáhať každému, kto sa z akéhokoľvek dôvodu vracia k sebe, aby mohol riešiť vzťahy a situácie aj s ďalšími ľuďmi. Pretože keď sme sami sebou, tvoríme svoj život aktívne, dokážeme sa zamerať na dôležité časti, nie sme len v reakčnom nastavení na vonkajšie okolnosti a aj naše vzťahy budujeme tak, aby sa nám v nich páčilo.

Preto o programe hovoríme ako o umení osobnej autentickosti.

Jednotlivé moduly vedieme interaktívne so zameraním na individuálne uvedomenia v krátkom podvečernom formáte (2 hod), alebo v dlhších blokoch (4-7 hod), v prípade záujmu aj na mieru pre firmy a rozvoj leaderhipu.

Lektorky programu:

Mgr. Andrea Profantová, PCC, MKcS

• Absolvovala kurz Systemický manažment a koučing, medzinárodne akreditované koučingové programy Solution Focused Brief Coaching, NLP Practitioner a ďalšie rozvojové aktivity pre koučov (spolu 500+ hodín koučingového vzdelania)
• Koučovanie zamerané na riešenia a systemický prístup využíva pre individuálnych klientov aj tímy od 2008
• Je certifikovaným koučom – PCC (ICF) a MKcS (SAKo) a certifikovaným Projektovým manažérom (IPMA štandard)
• Aktívne rozvíja kvalitu koučov a koučovacích škôl na Slovensku v Akreditačno-certifikačnej komisii SAKo
• Je oficiálnou ICF mentorkou pre koučov
• Je autorkou a lektorkou Uceleného kurzu koučovania a Rozvojového programu pre koučov Dynamika koučovania
• Od r. 2011 pracuje ako kouč, biznis mentor a konzultant
• Tvorí a realizuje workshopy v oblasti leadershipu, stratégie a transformácie, angažovanosti v prepojení na agilný prístup a riadenie rôznych generácií a spolupracuje so svojimi klientmi pri implementácii zmien
• Má 13-ročné skúsenosti v korporátnom manažmente v telco odvetví – vybudovala a riadila B2B oddelenia, back-office a podporné zložky v starostlivosti o zákazníka
• Bola členom transformačného tímu pri spájaní T-Mobile a Slovak Telekom (2009-10)
• Vyštudovala filozofiu a slovenský jazyk na UKF v Nitre a andragogiku na VŠ JAK v Prahe

Mgr. Viola Texier

• Je absolventkou medzinárodne certifkovaného výcviku koučov Integrative Coaching and Core Competencies s následnou certifikáciou PCIC (Professional Certified Integrative Coach)
• Individuálny a skupinový kouč so zameraním na systemický prístup. (Systemic Coaching)
• Lektor a facilitátor v oblastiach: Inner leadership – Leading others by leading yourself, Systemické konštelácie, Koučing/Mentoring, Komunikácia
• Konzultant pre manažment v oblastiach výberu a rozvoja zamestnancov, change management.
• 12 rokov praxe v oblasti ľudských zdrojov. Posledných 8 rokov pôsobila v oblasti manažérskeho poradenstva. Venovala sa posudzovaniu manažérskeho potenciálu, realizácii manažérskych auditov, rozvoju manažérov a lídrov prostredníctvom koučingu a mentoringu. Taktiež obsadzovaniu manažérov na topmanažérske pozície.
• od 2019 pôsobí ako kouč/mentor/facilitátor pre jednotlivcov i skupiny, pod vlastnou značkou, Ateliér Odorata
• Certifikácia v systemickom prístupe – Systemické rodinné konštelácie (podľa Berta Hellingera) – Spoločnosť pre osobný rozvoj Agentúra ANO, s.r.o. (Zdenka Tušková)
• Certifikácia v psychodiagnostike Hogan Assessment – Assessment Systems
• Absolvent viacerých modulov psychoterapeutického výcviku v Proces – orientovanej psychológii (POP) certifikovaného Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou, POP inštitútom v Portlande a Zürichu.
• Vzdelaním Politológ – Fakulta politckých vied a medzinárodných vzťahov, UMB, Banská Bystrica